Korsetēšana

Tā ir procedūra, ko veido korsete (koriģējoša ortoze), kas jāvelkā katru dienu noteiktu laika periodu. Parasti to lieto līdz brieduma sasniegšanai. Galvenais terapeitiskais mērķis ir apstādināt skoliotisko izliekumu progresiju. Balstoties uz SOSORT , cietās korsetes lietošana kombinējas ar specifiskiem terapeitiskiem vingrojumiem ārpus korsetes.

Koresetēšana sastāv no:

  • Nakts laika cietās korsetēšanas (8-12 h/dnn) (angl. saīsin. – NTRB): velkā galvenokārt tikai gulēšanas laikā;
  • Mīkstās korsetēšanas (SB): veido SpineCore korsete, bet arī ir citi dizaini;
  • Nepilna laika cietās korsetēšanas (12-20 h/dnn) (PTRB): velkā galvenokārt ārpus skolas un gulēšanas laikā;
  • Pilna laika cietās korsetēšanas (20-24 h/dnn) (FTRB): korsetes nēsāšana visu diennakts laiku (skolā, mājās, gulēšanas laikā, utt)

Svarīga sastāvdaļa jebkura veida konservatīvai ārstēšanai ir aktīva pacienta un tā piederīgo iesaiste. Līdz ar to, izglītošana, psihoterapija, sistemātiska rezultātu monitorēšana, pacienta līdzdalības novērtēšana, terapijas metožu pārbaude un modificēšana tiek uzskatīta par esenciāliem un būtiskiem konservatīvās terapijas elementiem.

Lai sasniegtu visaugstākos terapeitiskos rezultātus, konservatīvai terapijai būtu jāsastāv no atbildīgā ārsta, fizioterapeita, tehniskā ortopēda (korsetēšana) un iespējams – psihologa. Rekomendējamas ir arī domubiedru grupas.

Specifiskie konservatīvās terapijas mērķi pacientiem augšanas periodā

Absolūtie mērķi Procenti
Izvairīties no operācijas 90.70
Uzlabot ķermeņa estētiku 86.05
Uzlabot dzīves kvalitāti 82.56
   
Izliekuma leņķis Primārais mērķis Sekundārais mērķis
Zems Saglabāt <20° Saglabāt <45°
Vidējs Saglabāt <30° Saglabāt <45°
Smags Saglabāt <45° Operācijas atlikšana

Avots (oriģinālvalodā ar faktu atsaucēm)

Latvijā korsešu izgatavošanu veic:

  1.  Ortopēdijas centrs REHAD, sertificēts tehniskais ortopēds dr. Gundars Rusovs, Juglas iela 20, Rīga, tālr. 26416868, https://ortoprakse.lv/lv/;
  2.  Vaivaru Ortozēšanas un protezēšanas centrs, https://www.nrcvaivari.lv/lv/ortozes.